Sportcenter Club

Bli medlem i vår kundklubb "Sportcenter Club" redan i dag och börja förtjäna bonus direkt. Förutom bonuspoäng som du kan använda när du handlar hos oss kommer du som medlem i Sportcenter Club även att få ta del av specialerbjudanden, medlemsdagar och kampanjer.

Poäng Bonus

1 poäng = 3 cent = 3 %

Bonus kan lösas in mot varor på Ålands Sportcenter AB. Du måste ha förtjänat och betalat för dina bonuspoäng innan du kan utnyttja dem. Medlemmen ansvarar själv för att korrekta uppgifter finns registrerade. Som medlem på Sportcenter ger du oss rätt att lagra, och i marknadsföring använda, i ansökan lämnade uppgifter och löpande köpinformation. Som medlem ger du också Sportcenter och Sportcenters samarbetspartners rätt att nyttja dessa uppgifter i marknadsföringssyfte. Vill du inte att Sportcenter ska använda dina person- och inköpsuppgifter för att rikta reklam ska ett e-mail eller brev med namn, adress samt kortnummer skickas till adress nedan. Personuppgifter sparas i enlighet med Personuppgiftslagen. Önskas utdrag av dina personuppgifter, kontakta oss på adress nedan.

Medlemsvillkor Sportcenter Club

Ålands Sportcenter Ab ansvarar för förmåner, poängberäkning och bonusutbetalning inom ramen för Sportcenter Club.

Sportcenter Club är ett medlemskap utan kostnad för medlemmen. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i Sportcenter Club. Sportcenter Club kortet gäller i Sportcenters butiker på Åland.

Alla köp, dock ej köp av presentkort, som registreras ger poäng. 1 euro = 1 poäng . Köp registreras med ditt medlemskort.

Ingen skillnad görs mellan köp av prisnedsatta varor eller varor till ordinarie pris. Betalning kan ske med kontanter, bank- eller betalkort.

Av tekniska skäl kan köp ej registreras i efterhand. Var därför noggrann med att alltid registrera dina köp.

 

Sportcenter förbehåller sig rätten att vidta förändringar i villkoren för Sportcenter Club. Sportcenter förbehåller sig även rätten att spärra ditt medlemskap, i händelse av missbruk. Force majeure: Sportcenter är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Sportcenter själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Sportcenter är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Sportcenter varit normalt aktsam.

 

Har du frågor angående Sportcenter Club eller ditt medlemskap? Förlorat kort, ändrade adressuppgifter och liknande anmäls till:
Ålands Sportcenter
Sportcenter Club
PB 200
22101 Mariehamn

E-post: sportcenter@aland.net
Internet: www.sportcenter.ax